Kärleken till djur

Djur är inte bara kramgoa och stöttande små varelser, utan kan även vara en fantastisk hjälpande hand i specifika sammanhang och sällskap i andra. I USA uppskattas att det finns cirka 86,4 miljoner husdjurskatter och ungefär 78,2 miljoner hundar. År 2013 visade en undersökning att det var hela fyra gånger vanligare med husdjur i amerikanska hushåll än med barn. 2013 uppgavs det att antalet svenska hushåll med domesticerade djur låg på cirka 26 %, det vill säga vart fjärde hushåll. Enligt SCB som 2006 gjorde en undersökning gällande husdjur uppskattades antalet hundar i Sverige vara ungefär 730 000 och antalet katter cirka 1,3 miljoner.

Att ha husdjur är en vana som går långt tillbaka i tiden och som har spelat en viktig roll i vår utveckling. Att älska djur är därför en naturlig instinkt. Vissa menar att husdjur endast existerar som myspartner och statussymbol idag men där har man fått något om bakfoten. Ett bevis på det är att under den finansiella krisen år 2008 rubbades inte husdjurs- och djurtillbehörsmarknaden överhuvudtaget. Detta visar att husdjur, och djur i allmänhet, ses som en naturlig del av familjen och är en älskad varelse i det alldagliga livet. Djur kan även ha en roll i seriösare, professionella sammanhang.

Djur i professionella sammanhang

Djur är inte bara mysiga att ha hemma i soffan, utan även nyttiga i seriösare sammanhang. Svenska polisen och Tullverket använder sig bland annat av så kallade bombhundar. Dessa hundar är specialtränade i att lukta sig till sprängmedel av olika slag. Ytterligare en typ av hund som används i vardagen är ledarhunden, även kallad blindhund. Detta är en typ av tjänstehund som används för att leda människor med synfel för att underlätta vardagen. Under historiens gång har även hästar spelat stor roll i den mänskliga utvecklingen. Equine Heritage Institute grundades år 2000 för att utbilda i och bevara hästens historia och dess roll i att forma världskulturer.

Djurhållning idag

Mahatma Gandhi citeras i ”En nations storhet kan dömas genom hur djuren behandlas.” Faktum är att djur är överallt, i våra hem, på gårdar och på mångas tallrikar. Enligt en studie som gjordes av Research Center for Human-Animal Interaction vid University of Missouri College of Veterinary Medicine ger husdjur upphov till flertalet positiva effekter på människor. Enligt undersökningen frigörs lyckohormonet oxytocin bara genom att titta på ditt husdjur, vilket i sin tur minskar stresshormon i kroppen. Många nationer har etablerat sin turismsektor kring sin naturliga fauna. Statligt ägda nationalparker genererar stora inkomster inom turism. I Indien enbart finns det 89 nationalparker och över 400 djurreservat.

Historia

Vissa menar att husdjur hjälper oss att återansluta med naturens värld från vilken vi utvecklats och kanske är det därför som djur i hemmet är så uppskattade. Inom en del världsreligioner menar man att vissa djur är heliga och i modern tid har oron för djurhållning genererat protester mot exploateringen av vilda djur för mänsklig nytta och underhållning. Det går inte att undvika att se vilken stor påverkan djur, i alla dess former och oavsett uppgift, har på människor idag. Djuren hjälper till i polisarbete och för att underlätta för funktionshindrade men även i vardagen som en partner och vän.