World Animal Protection

World Animal Protection är en av världens största djurskyddsorganisationer som arbetar internationellt. Organisationen jobbar med att hjälpa djur på flera olika plan som kan innefatta allt från direkta, snabba insatser för utsatta djur till att långsiktigt arbete för att påverka politiken. World Animal Protection har som slutgiltigt mål att göra världen till en bättre plats för djur och stoppa djurmisshandel på ett globalt plan. Organisationen arbetar aktivt även i Sverige och tar ställning för djurens välmående i både små som stora sammanhang.

World Animal Protection har över 50 års erfarenhet av arbete med djurskydd och organisationen har alltid riktat in sig på att skydda de djur som är i allra störst behov av hjälp. Historiskt sett har World Animal Protection samarbetat med många andra djurrättsorganisationer i olika länder för att tillsammans kunna påverka så mycket som möjligt. Under 1980-talet började organisationen med lobbyarbete i EU för att försöka påverka politiken i de högsta instanserna. Organisationen har sedan 1990 haft representanter i Europarådet och är den enda djurskyddsorganisationen som kan tala i FN.

World Animal Protections globala arbete

World Animal Protection har i första hand alltid vänt sig till de djur som för tillfället befunnit sig i störst utsatthet. Att ha detta som vision ledde exempelvis till stora insatser efter jordbävningen i Haiti 2010 med veterinärhjälp åt över 70 000 djur samt kontinuerligt utbildande av veterinärer i Thailand. Andra betydande förändringar som World Animal Protection har lyckats med är att genomföra undersökningar angående handeln med vilda djur i El Salvador. De har även satt stopp för den gamla indiska traditionen med dansande björnar.

Sedan år 1964, då organisationen räddade runt 10 000 djur från att drunkna i översvämningar i Surinam, har World Animal Protection haft som ett av sina huvudsakliga fokusområden att skydda djur i katastrofer. Sedan översvämningarna i Surinam har organisationen räddat otaliga mängder av djur under tsunamis, jordbävningar, tyfoner, vulkanutbrott, skeppsbrott och vid tornados. Organisationen har även räddat djur i samband med konflikter i länder som Rwanda, Bosnien och Afghanistan. Idag är World Animal Protection en etablerad organisation i Europa, Asien, Afrika, Nordamerika och Latinamerika.

Kampanjer och utbildning

Förutom lobbyarbetet i EU och arbete vid lokala krissituationer är även kampanjer en stor del av World Animal Protections arbete för ökad långsiktig djurvälfärd världen över. Kampanjen som organisationen lanserade år 1985 mot tjurfäktningen fick ett 50-tal länder i både Spanien och Frankrike att förbjuda den typen av evenemang. Efter sex år av hårt arbete och kampanjande under 80-talet från World Animal Protections sida införde Indien ett förbud mot förekomsten av grodlår i handeln. Detta förbud har räddat livet på över 30 miljoner grodor varje år sedan dess.

Världen över arbetar alltså World Animal Organisation för att stoppa utnyttjandet och misshandeln av djur. När det kommer till tamdjur utför organisationen ett omfattande arbete för att ge hemlösa hundar värdigare liv och för att stoppa massavlivning av hundar. Även inom lantbruk arbetar organisationen aktivt för att få till stånd en bättre välfärd för djuren. World Animal Organisation jobbar dessutom med olika företag vars verksamheter berör djur. Slutligen fokuserar organisationen mycket på att utbilda inom skol- och veterinärväsendet om vikten av djurvälfärd.